ஈழத்து பாடகன் SG.சாந்தன் அவர்களின் புதல்வன் S.கோகிலன் குரலில் சங்கீத ஜாதி முல்லை காணவில்லை….

ஈழத்து பாடகர் சாந்தன் அண்ணாவின் புதல்வன் கோகிலன் குரலில் கனலில் கருவாகி

சாந்தன் அண்ணாவின் இறுதி ஊர்வலத்தில் – “ இந்தமண் எங்களின் சொந்த மண் பாடல் “ !!

இரண்டு மனம் வேண்டும் – எஸ்.ஜே.சாந்தன் !!

Advertisements