திராவிட பீடைகள் நடத்திய குடியரசு தின விழாவில் வரலாறு காணாத மக்கள் கூட்டம்…

தமிழன் வச்சான் பாரு ஆப்பு…

தமிழன் அடிமை தூக்கத்திலிருந்து எழும்புவதற்கான அறிகுறி.

திராவிடம் இதையும் பாவித்து மீண்டும் தமிழனை அடிமை தூக்கத்துக்கொண்டு செல்ல முயற்சிக்கும்.

வாழ்க தமிழ்.

Advertisements