praba quotes thileepan

  • ஈடு இணையற்ற ஒரு மகத்தான சாதனையை திலீபன் புரிந்தான்
  • திலீபனின் தியாகம் இந்தியமாயையைக் கலைத்தது. தமிழீழதேசிய உணர்வைத் தட்டியெழுப்பியது. இந்தத் தேசிய எழுச்சியின் வெகுசன வடிவமாக அன்னை பூபதியின் அறப்போர் அமைந்தது.

தமிழீழ தேசியத் தலைவர்-மேதகு வே.பிரபாகரன்