புதுவை இரத்தினதுரை அவர்கள் வியாசன்  என்னும் பெயரில் எழுதிய “உலைக்களம் ”

td

புதுவை இரத்தினதுரை அவர்களின் உலைக்களம் கவிதை- நூல் தொகுப்பு

Part 1

http://www.scribd.com/doc/122361060/Puthuvai-Ulaikalam-collection-1

part 2

http://www.scribd.com/doc/122361169/Puthuvai-Ulaikalam-collection-2

*****

******
Puthuvai Ratnathurai’s Poem Collection released
[TamilNet, Saturday, 02 August 2003, 01:15 GMT]
A collection of poems, “ Ulaikalam,” written by Poet Puthuvai Ratnathurai, head of the Liberation Tigers of Tamil Eelam Cultural and Arts Department, was released Friday at the Kailasapathy auditorium of the Jaffna University, where a leading political activist of the LTTE, Mr.V.Balakumaran, was the keynote speaker, sources said.The Jaffna district LTTE political head, Mr.C.Ilamparuthi, presided over the event.

Expressing confidence that India would soon come to know the true position of the LTTE, Mr.Balakumaran said that if India comes forward to improve its relationship with sincere heart, the LTTE is prepared to consider it. “The LTTE will not engage in activities that could disrupt the regional politics of India,” he said, adding that the LTTE leadership is also very keen to mend fences with India.

Mr.Balakumaran blamed India for using the LTTE’s freedom struggle for its political interests, but said that the LTTE would not engage in any confrontation with India or work against its interests. He said that he personally welcomed the stand taken by the Tamilnadu Chief Minister, Ms Jayalalitha, against the proposal for constructing a bridge between India and Sri Lanka.

If a bridge were constructed between Talaimannar in Sri Lanka and Rameswaram in India, “it would ruin our culture,” he said. By opposing the construction, Ms Jayalalitha has “come to the rescue of our culture,” said Mr. Balakumaran.

”Through the present peace process after the unsuccessful Agni Kheila military operation of the Sri Lankan government, the LTTE has taken a new path in the international arena,” Mr. Balakumaran said. “The LTTE has a clear vision in the international arena and it is taking forward its political activities accordingly.”

At the commencement of the event, the head of the Thamileelam Sports Department, Mr.Pappa, hoisted the Thamileelam national flag and the head of the Martyrs’ Unit, Mr.Pon.Thiagam, lit the flame of sacrifice. Mr.Anbumaran delivered the welcome address and the editor of “Velichcham” magazine, Mr.S.Karunakaran, delivered the book release address. The LTTE’s deputy political head, Mr.Thangan, released the first copy of the poem collection to Pundit Ms.Thangamma Appakutty, head of the Tellipallai Thurgai Thevasthanam and a well-known religious speaker.

Messrs I. Santhan (a leading Tamil writer), Jaffna University Professor A.Shanmugathas and retired judge Mr.M.Thirunavukkarasu delivered appreciations for the book.

Mr. Ratnathurai wrote these poems under the pen name of “ Viyasan.” He delivered his acceptance address at the end.

Puthuvai_1
Senior LTTE political activist Mr.V.Balakumaran delivering the keynote address at the book release

Puthuvai_2
LTTE deputy political head Thangan handing a copy of Ulaikalam to leading Tamil writer Doctor Sokkalingam

Puthuvai_3
Jaffna university Vice Chancellor S.Mohanathas receives a copy of Ulaikalam, collection of poems.
 Puthuvai Ratnathurai’s poem collection released in Trinco

[TamilNet, Sunday, 10 August 2003, 20:03 GMT]

The introductory event for the book ‘Ulaikalam,’ a collection of poems written by Poet Puthuvai Ratnathurai, head of the Arts and Cultural Department of Liberation Tigers of Tamil Eelam, was held Sunday evening at the Trincomalee Town Hall.

Poems written by Poet Puthuvai Ratnathurai under the pseudonym of ‘Viyasan,’ in the LTTE official organ, ‘Viduthalaipuligal,’ were published as a book in ‘Ulaikalam.’

Puthuvai Ratnathurai
Puthuvai Ratnathurai speaking at the event.

The first release of the book was held in Jaffna recently and the first introductory event for the book was held in Trincomalee. The Arts and Literature Committee in Trincomalee organized the event. Attorney-at-law Mr.K.Sivapalan presided.

Mr.Uthayapalan, the LTTE’s administrative head in Sampur, handed over the first copy of Ulaikalam to Kuralamutham K.Vinayagasothy. At the commencement, the father of an LTTE martyr, Mr.K.R.Sivalingam, lit the flame of sacrifice. Ms K.Chandrakumary made the welcome address. Dr.Raja Tharmarajah delivered the keynote address and Mr. A.Yatheendra introduced the book to the audience.

Messrs N.Anandaraj, Thillaimuhilan and S.Vilvaretnam delivered addresses of appreciation. Mr.A.S.Gunaratnam proposed the vote of thanks.

Puthuvai releases Poet Sujan’s collection of poems
[TamilNet, Monday, 04 August 2003, 22:06 GMT]

Poet Puthuvai Ratnathurai, the head of the Thamileelam Cultural Department of the LTTE, Monday evening delivered his keynote address at an event to release a collection of poems “ Manamuruhi Vayalveliyil” written by a Jaffna born Tamil poet now living in Switzerland held at Valvettithurai Sithamabara College hall.

Mr. Ratnathurai, addressing a large gathering at the event, appealed to Tamils living abroad to come forward to fight against the international community if it attempts to impose a half-baked political solution on Sri Lankan Tamils.

The book-releasing event was held under the auspices of Thamileelam Cultural Department of the LTTE. The Principal of Sithamabara College, Mr.N.Ariyaratnam presided, sources said.

At the commencement, the head of the Sea Tigers Unit in Vadamarachchi north, Ms. Kalyani, hoisted the Thamileelam national flag. The father of an LTTE martyr, Mr.R.Thangeswararajah, lit the flame of sacrifice.

Mr. Ratnathurai further said in his keynote address that, “ the recent actions of the international community are causing concern to us. We are prepared to fight to achieve our goal.”

Vadamarachchi North Fisheries Co-operative Federation General Secretary, Mr.P.Suriyakumaran, made the welcome address. The Kudathanai Parish priest and Valvettithurai Muthumariamman Temple Priest blessed the occasion.

Mr.S.Thandapani Thesigar handed over the first copy of the book to the Kaddaiveli MPCS President, Mr K.Sithambarapillai. Appreciations were delivered by leading Tamil author Mr.Sembian Selvan and Dean of the Tamil department of the Jaffna University Dr.S.Sivalingarasa.

The LTTE’s Jaffna district political head, Mr.C.Ilamparuthi, and other leading citizens of the area participated in the event, sources said.