சிறிலங்கா இராணுவத்தால் வெளியிடப்பட்ட விபரங்கள்

தமிழீழ தாயகத்தின் விடியலுக்காய் முள்ளிவாய்க்காலில் வித்தாகிய மாவீரர்களிற்கும் , சரணடைந்து கொல்லப்பட்ட அனைத்து  மாவீரர்களிற்கும் ,  மக்களுக்கும்  எமது வீரவணக்கங்கள்