அறியப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் வீரமறவர்களுக்கு வீரவணக்கம்
மேலும் இதே காலத்தில் வீரச்சாவைத் தழுவிய அனைத்து வீரமறவர்களுக்கும் வீரவணக்கம்