வவுனியா சிறிலங்கா கூட்டுப் படைத்தளத்தின் மீதான வான் தாக்குதல்களை சிறப்பாக நடத்திய வான் புலிகளுக்கு “நீலப்புலி” – “மறவர்” விருதுகள் வளங்கி – தேசியத் தலைவரால் மதிபளித்த நாள் இன்றாகும் .


எதிரிகள் மீதான வான் தாக்குதலில் சிறப்பாகச் செயற்பட்ட வான் புலிகளின் வானோடிகளுக்கும் கேணல் கிட்டு பீரங்கிப் படையணியின் போராளிகளுக்கும் தமிழ் தேசியத் தலைவர் மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்கள் விருதுகள் வழங்கி மதிபளித்த நாள் இன்றாகும்.

விடுதலைப் புலிகளின் வான் புலிகளில் சிறப்பாகச் செயற்பட்ட குறிப்பாக சிறிலங்காவில் உள்ள களனிதிச அனல் மின் உற்பத்தி நிலையம் மீதான தாக்குதல் உட்பட சிறிலங்கா படைய பொருண்மிய இலக்குகள் மீதான தாக்குதல்களை ஐந்து தடவைகளுக்கு மேல் வெற்றிகரமாக நடத்திய வானோடிகளுக்கு “நீலப்புலி” என்னும் சிறப்பு விருதை தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்.

மூன்று தடவைகளுக்கு மேல் வெற்றிகரமாக தாக்குதல்களை நடத்திய துணை வானோடிகளுக்கு “மறவர்” விருதையும் தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்.

அத்துடன் 09.09.2008 அன்று வவுனியா சிறிலங்கா கூட்டுப் படைத்தளம் மீதான தாக்குதலை நடத்திய வான் புலிகளின் வானோடிகளுக்கும் கேணல் கிட்டு பீரங்கிப் படையணிப் போராளிகளுக்கும் தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்கள் சிறப்புப் பரிசில்களை வழங்கினார்.

———-

LTTE leader decorates Tiger airmen, heroes of Vavuniyaa mission

[TamilNet, Saturday, 01 November 2008, 02:30 GMT]
Velupillai Pirapaharan, the leader of the Liberation Tigers of Tamileelam (LTTE), on Friday conferred Awards of Valour for Tiger commandos who excelled in their performance in the LTTE operation against the Sri Lankan Forces Vanni Headquarters (Vanni SF HQ) and the Tamileelam Air Force pilots and operators who took part in consecutive and successful flight operations of attack against the targets in the South and the bases of the Sri Lankan armed forces.

LTTE leader decorates Tiger heroes

Mr. Pirapaharan awards a TAF airman [Photo: LTTE]

The LTTE’s TAF airmen who carried out five consecutive successful mission on Sri Lankan targets received the Blue Tiger Award (Neelap Puli Viruthu).

The Air Tiger pilots who had participated in three consecutive successful air attacks received the Warriors Award of Tamil Eelam (Thamizheezha Ma’ravar Viruthu) from Mr. Pirapaharan.

Kiddu artillery formation received special awards for their performance on the joint operation against the Sri Lankan Vanni SF HQ on September 09.

Several commanders of the LTTE and senior officials took part in the event, at an undisclosed venue in Vanni, where the LTTE leaders and commanders paid homage to the Black Tiger Commandos who laid down their lives on the offensive operation on Vanni headquarters of the Sri Lankan military in Vavuniyaa.

LTTE leader decorates Tiger heroes

LTTE leader with Tiger commanders and officials, paying homage to the fallen Black Tigers on the attack on Sri Lankan Vanni SF HQ. [Photo: LTTE]

Chronology: