வேரில் விழுந்த மழை என்ற காணொளியை தியாகதீபம் திலீபனின் 23ம் ஆண்டு நினைவாக வெளியீட்டுள்ளோம்

———
வீரவரலாற்று பின்ணணியும் உரையும் காணொளியில்

தியாக தீபம் திலீபன் பாடல்